IT-Tjänstehantering  som stödjer er verksamhet

IT-Tjänstekatalog

Vi hjälper er att skapa en tjänstekatalog för att hantera er IT-tjänster, möjliggör att styra och mäta era IT-tjänster och kontroll på IT-miljön.

Tjänstekatalogen kan sedan förvaltas och implementeras i ett ITSM-verktyg.

När vi tar fram tjänstekatalogen så inventeras också all applikationer, servrar och annan utrustning, detta utgör sedan grunden för att skapa en konfigurationsdatabas (CMDB).

Vill ni veta mer Klicka här för att kontakta oss !

Tjänstedrift

Vi stödjer er i att få plats en effektiv och säker drift av era IT-Tjänster, vi baserar vår processer och rekommendationer på ramverket ITIL samt vår egna erfarenhet inom området.

Exempel på områden inom tjänstedrift är :incidenthantering, tillgodoseende av begäran, problemhantering, behörighetshantering samt händelsehantering,.Vi hjälper er gärna med funktioner så som  servicedesk eller  hantering av IT-drift och applikationshantering. 

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er , Kontakta oss.

Please reload

Förändringshantering & CMDB

VI hjälper att implementera en konfigurationsdatabs (CMDB), samt ändringshantering på hela eller delar av era IT-tjänster. Vi kan också stödja er i införandet av andra ITIL processer inom Tjänsteöverlämnings området , så som tillgångar och konfigurationshantering,  kunskapshantering  mfl.

Vill ni veta mer Klicka här för att kontakta oss !

Uppföljning av IT-tjänster

Är vi konkurrenskraftiga?, Vad får vår verksamhet ut av IT ? Börja följa upp din IT-leverans.

Vad avser ekonomisk uppföljning så har vi tagit fram en modell för hur man kan följa upp sina IT kostnader per tjänst, den kan vi anpassa om så krävs för att ni skall få den upplösning ni önskar.

Vi vi hjälper er också med att införa överenskommelser om tjänstenivåer i er organisation (SLA/OLA), och hur dessa skall mätas och följas upp.

Vi visa er hur, Kontakta oss

Please reload

  • White LinkedIn Icon
  • Twitter Clean
  • facebook
  • White Instagram Icon

© 2017 by

Hillside Nordic AB

Campus Gräsvik 8

37175 Karlskrona

Call

T: 0455344880