GDPR

Dataskyddslagen (GDPR) är den EU förordning som träder i kraft den 25 Maj 2018, och som reglerar hantering av personuppgifter.

GDPR syftar till att förbättra säkerheten kring och rättigheten till var och ens personliga information och data, den ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

På flera sätt så innebär GDPR en skärpning av reglerna kring hantering av personuppgifter , och framförallt de möjliga sanktioner, böter som kan åläggas företag som bryter mot GDPR förordningen.

Klicka här och läs mer om våra 3 steg mot att bli GDPR kompatibel

Azure Information Protection

Har ni flyttat delar av er IT till molnet, eller funderar på att göra det?

Vi hjälper er med att nyttja och konfigurera de säkerhetsfunktioner som ingår i era befintliga licenser och avtal med Microsoft.

Ett exempel är Azure Information Protection (AIP) , som används för att klassificera, märka och skydda dokument samt e-postmeddelanden. 

Intresserad av en demo eller vill veta mera Klicka här för att komma i kontakt med oss.

Please reload

Ledningssytem för Informationssäkerhet (LIS)

Vi hjälper er att införa ett LIS i enlighet med ISO27001, för att styra ert informationsäkerhetsarbete.
Vi har utarbetat mallar och riktlinjer som guidar och stödjer er genom processen.

Framtagandet av ett LIS är även en del av vår 3 stegs modell avseende GDPR .

Vill ni veta mer Kontakta oss

Riskanalys

En riskanalys används för att anpassa skyddet så att det passar verksamhetens informationstillgångar. Om man inte känner till vilka risker som finns är det svårt att utforma ett säkert och kostnadseffektivt skydd.

Riskanalyser för informationssäkerhet kan göras i många olika situationer och på många olika nivåer – för verksamheten som helhet, för en särskild informationstillgång, för en specifik applikation, för en serverhall, för en verksamhetsprocess och så vidare.

Vi hjälper Er utföra dessa analyser, med metodstöd ifrån Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).
 

Intresserad?  Kontakta oss

Please reload

Informationssäkerhet

för

er och era kunder

  • White LinkedIn Icon
  • Twitter Clean
  • facebook
  • White Instagram Icon

© 2017 by

Hillside Nordic AB

Campus Gräsvik 8

37175 Karlskrona

Call

T: 0455344880