Dataskyddsförordningen - GDPR

Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018, och kan ses som EU:s svar på  den snabba tekniska utvecklingen och det växande behovet av att skydda persondata. Syftet är att skapa ett enhetligt rättsskydd för registrerade inom EU,  genom enhetliga regler för databehandling och en enhetlig verkställighet.
 

Kraven i GDPR skall uppfyllas av företag, oavsett storlek, det är därför viktigt att varje företag börjar arbeta med sin organisation och vidtar åtgärder somt behövs.

Vi har inom Hillside utarbetat  3 steg enligt nedan, som hjälper ert företag att möta de  krav som GDPR ställer.

Kontakta oss så berättar vi om vårt erbjudande!

Medveten

Första steget i vår process syftar till att skapa en medvetenhet om kraven i Dataskyddslagen GDPR. Målet är att uppnå en förståelse för de  delområden som kommer att påverkas av GDPR, samt vad det innebär.

Förberedd

Om ert företag redan redan är medveten om EU: s lagstiftning enligt GDPR,  är det nödvändigt att vidta  ytterligare åtgärder för att förbereda er. Det måste skapas  nyckelelement, riktlinjer och procedurinstruktioner som är nödvändiga för att hantera dataskyddet enligt GDPR. 

Skyddad

I denna status är ert företag skyddat både organisatoriskt och tekniskt med avseende på GDPR.

  • White LinkedIn Icon
  • Twitter Clean
  • facebook
  • White Instagram Icon

© 2017 by

Hillside Nordic AB

Campus Gräsvik 8

37175 Karlskrona

Call

T: 0455344880